Man ana??

My photo
Semaikan ISLAM di HATI, Tanamkan IMAN nan SUCI, Bajai Taqwa setia hari, Berbuahla BAHAGIA HAKIKI.

Monday, November 24, 2008

sebaik-Baik Wanita1. Perempuan itu tidak guna kain yangnipis untuk membuat bajunya, sehinggaterbayang kulitnya. Kerana dia tahu,bahawa pakaian seperti itu adalahpakaian yg layak dipakai olehperempuan jalang.


2. Perempuan memang tidak guna rantaikaki yang berloceng utk dililitkanpada kakinya. Rantai ini apabiladipakai walaupun tersembunyi tetapbergemerincing dan menarik perhatianorang lain, lebih-lebih lagi lelakiJAHAT. Dia tahu sekiranya diamemakainya juga dia telah melanggarlarangan Allah dalam ayat 31 surah An-Nur.


3. Perempuan memang tidak guna minyakwangi yang baunya semerbak. Wangiansebegini mempunyai kuasa penyerakanbau yang amat tinggi kerana kadarkemeruwapannya tinggi. Biasanyakekuatan bau ini menunjukkan kadarkekompleksan rantai alcohol (secarakimia) yg digunakan utk membuatpewangi itu. Perempuan yang tidakmemakai wangian yang kuat ini tahubahawa inilah yang dipesan oleh nabi.Sabda junjungan bahawa wanita yangkeluar rumah dgn memakai wangian,adalah seperti pelacur. Bukan tidakboleh berwangi-wangi tetapibersederhanalah dlm pemakaian wangiantersebut.


4. Perempuan memang tidak guna kata-kata yang keji, kerana dia tahusesiapa sahaja yang bercakap perkarayang keji adalah mereka yang rendahakhlaknya. Lelaki atau perempuan yangbercakap menggunakan perkataan yangburuk @ jahat, adalah seperti sepohonpokok yang rosak akar tunjangnya. Diatahu bahawa perumpamaan perkataan yangbaik dan buruk dinyatakan dengan jelas dalam ayat 24-26 surah Ibrahim.


5. Perempuan tidak guna masa berborakuntuk mengatakan hal-hal orang yangdisekitarnya atau dengan kata lainmengumpat, memperkatakan keabaiansaudaranya. Dia tahu bahawa sekiranyaorang yang suka mengumpat baik lelakiatau perempuan dia seolah-olah memakandaging saudaranya sendiri. Apakahsanggup kita memakan daging saudarasendiri? Persoalan ini ditanyakankepada kita dalam firmanNya ayat 12.surah al-Hujurat.


6. Perempuan memang tidak guna tudungtiga segi, apabila memakainyadiselempangkannya sehingga nyatabentuk perbukitan pada badannya.Sememangnya ia menjadi tatapan matalelaki yang jahat yang terkena panahansyaitan. Dia tahu apabila bertudung,dia mesti melabuhkan tudungnyasehingga menutup alur lehernya dantidak menampakkan bentuk di bahagiandadanya. Pesan Rasul seperti yangdisuruh oleh Allah tersebut dalam ayat59 al-Ahzab. Begitu juga seoranglelaki yang bergelar suami mestimemberi peringatan untuk isteri dananak-anaknya.


7. Perempuan memang tidak guna lenggokbahasa yang boleh menggoda seoranglelaki. Jika bercakap dengan lelakiyang bukan mahramnya, bercakaplahdengan tegas. Jangan biarkan suaralentukku untuk menarik perhatianlelaki yang sakit dalam hatinya.Sememangnya suara perempuan bukanlahaurat, jika aurat maka Allah tidakakan menjadikan perempuan bolehberkata-kata. Bertegaslah dalampercakapan, jangan gunakan suaramuuntuk menarik perhatian lelakisehingga menjadi fitnah buatmu. Bahayasuara wanita yang bercakap dengan gayamembujuk yang boleh mencairkan keegoanlelaki (yg bukan mahramnya) dicatatdalam ayat 32 surah al-Ahzab. Maknaayatnya lebih kurang begini “?.Makajanganlah kamu tunduk dlm berbicarasehingga berkeinginanlah orang yangada penyakit dlm hatinya danucapkanlah perkataan yangbaik” ‘Tunduk’ di sini ditafsirkan sbgberbicara dgn sikap yang bolehmenimbulkan kebaranian orang untukbertindak jahat kpd mereka. “Penyakitdlm hati” adalah keinginan seoranglelaki utk melakukan perbuatan sumbangdgnnya seperti berzina. Mengapa?Lelaki sangat mudah tertarik kpdseorang wanita melalui suaranya.


8. Perempuan memang tidak guna alatmake-up untuk menonjolkankejelitaannya melainkan di hadapansuaminya sahaja. Adab bersolek(tabarruj) ini amat ditekankan kepadawanita muslim (muslimah) keranasemestinya kecantikannya adalah hakekslusif yang mesti dipersembahkankepada suaminya. Jika ingin keluarbekerja, dia memakai make-up secarabersederhana sahaja sehingga tidakjelas kelihatan pada wajahnya diabersolek. Jangan bersolek sehinggacantiknya anda sehingga kadang2 wajahanda menjadi seperti hantu. Hendakbergincu? Jika bergincu, pakailah ygtidak menyerlah warnanya. atau Mengapatidak pakai lipstick sahaja?


9. Perempuan tidak guna kain tudung yang jarang-jarang seperti jarangnyajala yang digunakan untuk memukathaiwan akuatik. Kerana apabila memakaitudung seperti ini, akan nampak jugabahagian yang sepatutnya ditutup rapidari pandangan orang lain. Rambutadalah mahkota, tetapi jangan biarkanmahkota itu tidak ‘berharga’ denganmenayangkannya tanpa sebarangperlindungan. Jika mahkota berhargadisimpan dengan rapi di dlam sangkar,dan ditambah pula pengwal untukmenjaga keselamatannya, maka demikianjuga dengan rambut wanita. Sangkar ituadalah kain litup yang sempurna danpengawalnya pula adalah ilmu yangdiamalkan oleh anda untk memakainyadengan cara yang terbaik…

0 comments:

GN..(";)

 

My Soul Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template